recente inzichten

Behandeling van chronische pancreatitis

Klinische praktijk
Niels A. van der Gaag
Marja A. Boermeester
Djuna L. Cahen
Olivier R.C. Busch, Erik A.J. Rauws
Thomas M. van Gulik
Marco J. Bruno
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B143
Abstract

Samenvatting

  • Onbehandelbare buikpijn is de meest voorkomende indicatie voor de endoscopische of chirurgische behandeling van chronische pancreatitis.

  • Patiënten met symptomatische chronische pancreatitis dienen multidisciplinair te worden behandeld. De behandeling is primair gericht op pijnvermindering en verbetering van de kwaliteit van leven. Bij gevorderde ziekte heeft chirurgische interventie de voorkeur.

  • Het type chirurgische interventie hangt voornamelijk af van de door obstructie ontstane dilatatie van de ductus pancreaticus, van het niveau van de obstructie, van de aanwezigheid van een inflammatoire massa in de pancreaskop of -staart en van het optreden van lokale complicaties.

  • Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat vroege diagnose en interventie, zoals het opheffen van een obstructie van de ductus pancreaticus, mogelijk een kans bieden om progressief verlies van endo- en exocriene pancreasfunctie te vertragen of te voorkomen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: drs. N.A. van der Gaag, arts-onderzoeker; dr. M.A. Boermeester, dr. O.R.C. Busch, prof.dr. T.M. van Gulik en prof.dr. D.J. Gouma, chirurgen.

Afd. Gastro-enterologie: drs. D.L. Cahen, dr. M.J. Bruno (thans: afd. Gastro-enterologie, Erasmus MC, Rotterdam) en dr. E.A.J. Rauws, maag-darm-leverartsen.

Contact prof.dr. D.J. Gouma (d.j.gouma@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 mei 2008

Ook interessant

Reacties