Probleem of oplossing?

Behandeling met glucocorticoïden voor onbepaalde tijd

Illustratie van nieren met een strip pillen ertussen
Maarten Boers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8009
Abstract

De richtlijnen adviseren een zo kort mogelijk gebruik met een zo laag mogelijke dosis van glucocorticoïden. In de praktijk blijkt echter dat veel patiënten ze langdurig gebruiken. Is dat eigenlijk wel acceptabel?

Samenvatting

Glucocorticoïden worden vaak langdurig gebruikt in lage doseringen, vaak 5 mg of minder prednisolon per dag, maar het is nog niet duidelijk hoeveel zorgen we ons daarover moeten maken. Dit artikel geeft een indicatie van de omvang van het gebruik, bespreekt de afweging van gunstige en ongunstige effecten, en eindigt met enkele suggesties. Op dit moment lijkt langdurig gebruik – met inachtneming van een aantal voorzorgsmaatregelen – acceptabel als goede alternatieven ontbreken.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Epidemiologie en Data Science, Amsterdam: em.prof.dr. M. Boers, reumatoloog, klinisch epidemioloog.

Contact M. Boers (eb@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten Boers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Astma en COPD
Dit artikel wordt besproken in#33 Levensbeëindiging bij kinderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties