Hebben ouderen baat bij deze behandeling?

Laag gedoseerde glucocorticoïden bij reumatoïde artritis

Klok met pillen op de plaats van cijfers
Marlies C. van der Goes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7091
Abstract

Nederland kent een traditie van goed en gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van reumatoïde artritis. De uitkomsten van patiënten zijn sterk verbeterd dankzij dit onderzoek en met het beschikbaar komen van effectievere geneesmiddelen. Of glucocorticoïden nog in het behandelplan horen staat nu ter discussie. Is dit terecht en geeft de GLORIA-trial het antwoord?

Glucocorticoïden zijn steroïde hormonen en kunnen binden aan de glucocorticoïdreceptor, die aanwezig is in iedere lichaamscel. De naam ‘glucocorticoïd’ is afgeleid van de rol van glucocorticoïden in het glucosemetabolisme, de aanmaak in de bijniercortex en de steroïdeachtige structuur. Cortisol is het meest belangrijke humane glucocorticoïd en is onder andere betrokken bij belangrijke cardiovasculaire, metabole en immunologische processen. De Amerikaanse arts Philip Hench isoleerde samen met 2 chemici als eerste ‘compound E’– ofwel cortison – uit de bijnierschors en beschreef de spectaculaire ontstekingsremmende effecten. Het drietal ontving hiervoor de Nobelprijs in 1950. De soms ernstige bijwerkingen werden al snel duidelijk, maar ondanks dat zijn glucocorticoïden nooit meer van het podium verdwenen. Ook vandaag de dag worden synthetische glucocorticoïden – met prednison en prednisolon als meest bekende varianten –veelvuldig gebruikt bij het behandelen van ziekten veroorzaakt door een overactief immuunsysteem, zoals auto-immuunziekten, allergieën, astma en sepsis. Bij reumatoïde artritis zijn glucocorticoïden effectief…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Reumatologie, Amersfoort: dr. Marlies C. van der Goes, reumatoloog.

Contact M.C. van der Goes (mc.vander.goes@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlies C. van der Goes ICMJE-formulier
Glucocorticoïd in lage dosering bij reumatoïde artritis
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties