Mogelijke implicaties voor preventieve chirurgie

Begint ovariumcarcinoom in de tubae?

Klinische praktijk
Miranda P. Steenbeek
Johan Bulten
Nicoline Hoogerbrugge
Leon F.A.G. Massuger
Johanna M.A. Pijnenborg
Joanne A. de Hullu
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2337
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Recente inzichten in de ontstaanswijze van het hooggradig sereus ovariumcarcinoom wijzen naar de tubae als plaats van origine en niet het ovarium zelf. Dit kan gevolgen hebben voor patiënten met een verhoogd risico op een ovariumcarcinoom. Deze patiëntengroep wordt nu namelijk een adnexextirpatie geadviseerd op de leeftijd van 35-45 jaar, met als gevolg een premature menopauze.

Casus

Bij een 55-jarige vrouw met een BRCA1-genmutatie werd tijdens een preventieve adnexextirpatie onverwacht een hooggradig sereus carcinoom in beide tubae gediagnosticeerd. Haar ovaria vertoonden geen enkele afwijking.

Conclusie

Deze casus illustreert de tubaire origine van het hooggradig sereus carcinoom bij een draagster van een BRCA1-genmutatie. Mogelijk kan in de toekomst de tubectomie een rol spelen bij de preventie van het ovariumcarcinoom. Er is echter eerst onderzoek nodig om de veiligheid van deze strategie aan te tonen. Tubectomie bij vrouwen met een BRCA-genmutatie dient daarom voorlopig alleen in onderzoeksverband te worden verricht.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Gynaecologische Oncologie: drs. M.P. Steenbeek, arts-onderzoeker en gynaecoloog in opleiding; prof.dr. L.F.A.G. Massuger, dr. J.M.A. Pijnenborg en dr. J.A. de Hullu, gynaecologisch oncologen.

Afd. Pathologie: dr. J. Bulten, patholoog.

Afd. Klinisch Genetica: prof.dr. N. Hoogerbrugge, internist-oncogeneticus.

Contact drs. M.P. Steenbeek (miranda.steenbeek@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Miranda P. Steenbeek ICMJE-formulier
Johan Bulten ICMJE-formulier
Nicoline Hoogerbrugge ICMJE-formulier
Leon F.A.G. Massuger ICMJE-formulier
Johanna M.A. Pijnenborg ICMJE-formulier
Joanne A. de Hullu ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties