Begeleiding van gezinsleden van schizofrene patiënten

Opinie
C.R. van Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1156-8

Zie ook het artikel op bl. 1158.

Ziektemodel

Snel wint in Nederland het idee terrein dat het van belang is de familieleden van patiënten die aan schizofrenie lijden, te begeleiden en te steunen door hen uitgebreid en grondig over de ziekte te informeren en door hun concrete en uitvoerbare adviezen te geven voor de omgang met hun zieke familielid. Dit is een duidelijke koerswijziging ten opzichte van opvattingen die in de zestiger en zeventiger jaren in sommige kringen opgeld deden, namelijk dat het ziektemodel in de psychiatrie verwerpelijk is en dat schizofrenie slechts een psychologisch en sociaal bepaald verschijnsel zou zijn. Zowel voor patiënten als voor behandelaars, maar vooral voor familieleden van patiënten, is dit een verheugende koerswijziging. Maar al te vaak werden in het recente verleden de ouders van schizofrene patiënten als schuldigen en veroorzakers van de ziekte van hun kind aangewezen. Dat de gang van zaken in het…

Auteursinformatie

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Endegeest’, Endegeesterstraatweg 2, 2342 AJ Oegstgeest.

C.R.van Meer, psychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties