Beeld van de psychiatrie 1800-1970.

Media
A. Kerkhoven
G.T. Haneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2059

A.Kerkhoven, Beeld van de psychiatrie 1800-1970. Historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. 280 bl., fig. Waanders, Zwolle i.s.m. Stichting Museum en Documentatiecentrum Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht 1996. ISBN 90-400-9750-X. Prijs: ingen. ƒ 69,95.

Onder auspiciën van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid begon J.Vijselaar in 1980 in de Nederlandse psychiatrische klinieken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties