Barrett’s oesophagus geeft geen verhoogd risico op colorectaal carcinoom

Nieuws
Susanne van der Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1308

Waarom dit onderzoek?

Jarenlang heeft men op basis van kleine onderzoeken gedacht dat er een verband was tussen Barrett’s oesophagus (BE) en het voorkomen van colorectaal carcinoom (CRC).

Onderzoeksvraag

Is er bij patiënten met BE werkelijk sprake van een verhoogde incidentie van CRC?

Hoe werd dit onderzocht?

In het Nederlandse…

Auteursinformatie

Contact (s.van_der_velde@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Mijn vraag is of de medicatie gebruikt voor deze patiënten, in de meeste gevallen waarschijnlijk PPI's, geen effect hebben op de gastro-intestinale flora? Zou het mogelijk zijn dat een gewijzigde flora in combinatie met eiwitten uit de voeding een verhoging geven van het gehalte nitrosamines in de darm en bijgevolg meer colorectale carcinomen veroorzaken? Is dit ook door de schrijver van dit artikel bekeken?

M.R. Plas, apotheker, Centrale apotheek L. Dupont