Surveillance voor Barrett-slokdarm de moeite waard?

Opinie
Florine Kastelein
Ernst J. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5497
Abstract

Patiënten met een Barrett-slokdarm hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een adenocarcinoom van de slokdarm en daarom wordt deze patiënten surveillance aangeboden. Het is echter nooit afdoende bewezen dat surveillance van patiënten met een Barrett-slokdarm ook daadwerkelijk effectief is. Een recent artikel, waarvan de Nederlandse bewerking in dit tijdschrift te vinden is,1 laat zien dat patiënten met hooggradige dysplasie in een Barrett-slokdarm een lager risico hebben op een adenocarcinoom van de slokdarm wanneer zij in het verleden surveillance ondergingen. Zou surveillance voor patiënten met Barrett-slokdarm dan toch de moeite waard zijn?

Epidemiologie

De afgelopen decennia is de incidentie van het adenocarcinoom van de slokdarm in Nederland snel gestegen, van 750 nieuwe patiënten (5 per 100.000) in 1989, naar 1800 nieuwe patiënten (11 per 100.000) in 2010 (bron: www.cijfersoverkanker.nl). Doordat deze tumoren vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt worden, is de prognose slecht, met een 5-jaarsoverleving…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maag- Darm- Leverziekten, Rotterdam.

Drs. F. Kastelein, arts-onderzoeker; prof.dr. E.J. Kuipers, mdl-arts.

Contact prof.dr. E.J. Kuipers (e.j.kuipers@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Florine Kastelein ICMJE-formulier
Ernst J. Kuipers ICMJE-formulier
Patiënten met hooggradige dysplasie in Barrett-slokdarm*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties