Bacteriurie door blaaskatheters; waarde van diverse preventieve maatregelen

Klinische praktijk
R.W.F. Geenen
K.P.J. Delaere
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:918-22

Het gebruik van transurethrale katheters gaat vroeg of laat gepaard met complicaties. Deze zijn: bacteriurie, periurethrale infecties zoals prostatitis en epididymitis, pyelonefritis, bacteriëmie, verstopping van de katheter, steenvorming, vesico-ureterale reflux, trauma aan urethra, penis of blaas en, na meer dan 10 jaar continu gebruik, blaascarcinoom.1 Bacteriurie vormt de basis voor de andere infectieuze complicaties en is de meest voorkomende complicatie.1 Als een bacteriurie voorkomen of vertraagd kan worden, kunnen veel morbiditeit en zelfs sterfte voorkomen worden.

Wij bespreken in dit overzicht allereerst de indicaties en de verschillende blaaskatheterisatiemethoden en daarna pathogenese en epidemiologische en microbiologische aspecten van een door blaaskatheters veroorzaakte bacteriurie. Ten slotte zullen diverse maatregelen ter voorkoming van deze bacteriurie en de waarde hiervan voor de dagelijkse praktijk aan bod komen.

In de geciteerde literatuur lopen de grenzen van een duidelijke bacteriurie uiteen van ? 103 tot ? 108 bacteriënml urine. De meest gebruikte…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Wever en Gregorius, locatie De Wever, afd. Urologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

R.W.F.Geenen, co-assistent; dr.K.P.J.Delaere, uroloog.

Contact dr.K.P.J.Delaere

Ook interessant

Reacties