Bacteriofagen in de strijd tegen multiresistente bacteriën

Opinie
Jos W.M. van der Meer
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2433
Abstract

Onlangs is op de Nederlandse televisie veel aandacht gevraagd voor de behandeling van bacteriële infecties met bacteriofagen. Getuigenissen van patiënten en buitenlandse hulpverleners over het therapeutische succes suggereerden dat artsen in Nederland de boot aan het missen zijn. In de tv-uitzendingen werd geopperd dat het om een relatief simpele oplossing gaat voor het tekort aan effectieve antibiotica tegen multiresistente micro-organismen. Maar is dat ook zo?

De belangstelling voor behandeling met bacteriofagen bestaat al ongeveer een eeuw. Er zijn veel anekdotische meldingen van successen bij patiënten (voor een review, zie Speck en Smithyman1). Veel ervaring met faagtherapie is er in Oost-Europa, zoals in Georgië en Polen. De bewijsvoering voor de effectiviteit is echter beperkt en veelal van matige kwaliteit.

Recent publiceerden Amerikaanse onderzoekers gedetailleerd hun ervaringen bij één patiënt met een infectie van een pancreaspseudocyste veroorzaakt door een multiresistente Acinetobacter baumannii.2 Een even recente Belgische casuïstische mededeling…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. J.W.M. van der Meer, internist.

VUmc, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam.

Em.prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog.

Contact prof.dr. J.W.M. van der Meer (jos.vandermeer@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jos W.M. van der Meer ICMJE-formulier
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties