Automatische bloeddrukmeting bij atriumfibrilleren

In het kort
31-01-2013
Jim Smithuis en Jos Kooter

Waarom dit onderzoek?

De betrouwbaarheid van automatische bloeddrukmeting bij patiënten met atriumfibrilleren is discutabel door de variabiliteit in slagvolume.

Onderzoeksvraag

Is automatische bloeddrukmeting bij patiënten met atriumfibrilleren0 een goede maat voor de bloeddruk, zoals gemeten door middel van auscultatie?

Hoe werd dit onderzocht?

De voornaamste gegevens van het artikel worden verkregen uit 8 onderzoeken (n = 566), waarin zowel ...