De nieuwe standaard?

Automatisch bloeddrukmeten zonder zorgverlener

bloeddrukmeter om arm me allemaal apparaten eraan
Mark C. van der Wel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8133
Abstract

Bloeddrukmeten kan tegenwoordig automatisch en zonder tussenkomst van een zorgverlener. Hoe betrouwbaar is die methode? En in hoeverre kan die de auscultatoire meting vervangen?

Casus

Een 56-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis komt op je huisartsenspreekuur voor controle van de bloeddruk. Onlangs is bij haar 5 jaar oudere broer een torenhoge bloeddruk vastgesteld. Met de bloeddrukmeter van haar buurman heeft de patiënte bij zichzelf ook een te hoge bloeddruk gemeten: 171/96 mmHg.

Je meet auscultatoir een bloeddruk van 161/93 mmHg, bij een polsslag van 74/min, regulair en equaal. Je verwijst de patiënte voor een bloeddrukmeting naar het spreekuur van de doktersassistente. Die meet een gemiddelde bloeddruk van 149/90 mmHg. Om te achterhalen of bij deze patiënte een wittejasseneffect speelt, geef je haar de keuze tussen drie vormen van aanvullend bloeddrukonderzoek: een weekmeting thuis, een 24-uursmeting of een 30-minutenmeting. De patiënte kiest een 30-minutenmeting. De uitslag daarvan is 131/84 mmHg. Je stelt haar voor nu gerust wat de bloeddruk betreft en adviseert om het volledige cardiovasculaire risicoprofiel in kaart te brengen.

Oscillometrische bloeddrukmeting

De afgelopen…

Auteursinformatie

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, Nijmegen: dr. M.C. van der Wel, huisarts (tevens: Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen)

Contact M.C. van der Wel (mark.vanderwel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Mark C. van der Wel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties