Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen.
Open

Media
25-08-2008
E.H. Horwitz, C.E.J. Ketelaars, A.M.D.N. van Lammeren en R. Hoofs
Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen. 2e, gewijzigde druk. Onder redactie van E.H.Horwitz, C.E.J.Ketelaars en A.M.D.N.van Lammeren. 138 bl., fig., tabellen. Koninklijke Van Gorcum, Assen 2008. ISBN 978-90-232-4412-7. Adviesprijs: ingen. € 24,50.

In de media en wetenschap is er de laatste jaren veel belangstelling voor autismespectrumstoornissen (ASS). Patiënten en hun omgeving komen ook steeds vaker ...