Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen.

Media
E.H. Horwitz
C.E.J. Ketelaars
A.M.D.N. van Lammeren
R. Hoofs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1900

Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen. 2e, gewijzigde druk. Onder redactie van E.H.Horwitz, C.E.J.Ketelaars en A.M.D.N.van Lammeren. 138 bl., fig., tabellen. Koninklijke Van Gorcum, Assen 2008. ISBN 978-90-232-4412-7. Adviesprijs: ingen. € 24,50.

In de media en wetenschap is er de laatste jaren veel belangstelling voor autismespectrumstoornissen (ASS). Patiënten en hun omgeving komen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties