Auteurs blijven verantwoordelijk, ook voor radiologische afbeeldingen bij hun artikel
Open

Commentaar
11-03-1999

De hoofdredactie wordt geregeld door radiologen aangesproken op de radiologische afbeeldingen in het Tijdschrift en de verklarende tekeningen daarbij. Voor de goede orde willen wij benadrukken dat uiteindelijk de auteurs verantwoordelijk zijn voor de tekst en de afbeeldingen die onder hun naam in het Tijdschrift worden afgedrukt.

Wanneer in overleg met onze illustrator een verklarende tekening bij een afbeelding wordt geplaatst (omdat de redactie meent dat de niet-ingewijde lezer daaraan behoefte heeft), valt ook die tekening onder de verantwoording van de auteurs. Die krijgen dan ook altijd de tekeningen voorgelegd met de vraag of zij die willen controleren en of zij, zo nodig, willen aangeven wat gecorrigeerd moet worden.

Wij adviseren auteurs hun radioloog te raadplegen voordat zij een artikel insturen. In de fase van advisering door deskundigen (binnen de redactie en daarbuiten) dient de hoofdredactie er zich vervolgens van te vergewissen of de afbeeldingen voldoen aan de eisen van juistheid en duidelijkheid. Wanneer ...