Auteurs blijven verantwoordelijk, ook voor radiologische afbeeldingen bij hun artikel

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:500-1
Abstract
Download PDF

artikel

De hoofdredactie wordt geregeld door radiologen aangesproken op de radiologische afbeeldingen in het Tijdschrift en de verklarende tekeningen daarbij. Voor de goede orde willen wij benadrukken dat uiteindelijk de auteurs verantwoordelijk zijn voor de tekst en de afbeeldingen die onder hun naam in het Tijdschrift worden afgedrukt.

Wanneer in overleg met onze illustrator een verklarende tekening bij een afbeelding wordt geplaatst (omdat de redactie meent dat de niet-ingewijde lezer daaraan behoefte heeft), valt ook die tekening onder de verantwoording van de auteurs. Die krijgen dan ook altijd de tekeningen voorgelegd met de vraag of zij die willen controleren en of zij, zo nodig, willen aangeven wat gecorrigeerd moet worden.

Wij adviseren auteurs hun radioloog te raadplegen voordat zij een artikel insturen. In de fase van advisering door deskundigen (binnen de redactie en daarbuiten) dient de hoofdredactie er zich vervolgens van te vergewissen of de afbeeldingen voldoen aan de eisen van juistheid en duidelijkheid. Wanneer na publicatie blijkt dat er desondanks fouten zijn, zullen wij uiteraard een verbetering plaatsen, net als wij doen bij fouten in de tekst of in andere figuren.

Soms bieden auteurs die zelf geen radioloog zijn een artikel ter publicatie aan dat voorzien is van radiologische figuren. De hoofdredactie heeft daarom besloten deze artikelen pas dan voor beoordeling in aanmerking te laten komen, als de auteurs er zelf een verklarende schets of een overtrek hebben bijgeleverd waarop de afwijkingen staan aangegeven en eveneens andere structuren die de lezer nodig heeft om zich te kunnen oriënteren. In de fase van externe advisering kunnen de afbeeldingen dan beter worden beoordeeld en na aanvaarding van het manuscript kan gemakkelijker een verklarende tekening worden gemaakt. Dit kan auteurs ertoe aanzetten om al in een vroeg stadium contact met hun radioloog op te nemen (wiens bemoeienis dan bijvoorbeeld in een danknoot kan worden verantwoord). Bovendien zal de hoofdredactie deze artikelen al bij de geringste twijfel aan een radioloog ter beoordeling voorleggen, ook als het gaat om een niet puur radiologisch onderwerp.

Naar onze verwachting zal hierdoor de kwaliteit van de radiologische informatie in het Tijdschrift kunnen toenemen.

Gerelateerde artikelen

Reacties