Auscultatie van de buik

Fysische diagnostiek
18-02-2011
Eric P. Moll van Charante en Tjeerd O.H. de Jongh
  • Niet-afwijkende darmgeluiden vertonen een grote variatie, zowel in intensiteit, klanksamenstelling als frequentie.

  • Door de grote fysiologische variatie is de klinische betekenis van darmgeruisen beperkt.

  • Er zijn geen bewijzen dat ‘gootsteengeruisen’ klinische betekenis hebben.

  • Een ileus door darmobstructie gaat vaker gepaard met zeer levendige darmgeruisen dan met sterk verminderde of afwezige geruisen.

  • Bij 4-20% van de jong-volwassenen zijn systolische vaatgeruisen in epigastrio waarneembaar die niet berusten op een afwijking.

  • Er is geen bewijs dat een aneurysma van de aorta abdominalis een souffle veroorzaakt.

  • Een souffle betekent een sterk verhoogde kans op een nierarteriestenose bij mensen met een moeilijk instelbare hypertensie, vooral als de souffle ook hoorbaar is in de diastole.