Auscultatie van de buik

Klinische praktijk
Eric P. Moll van Charante
Tjeerd O.H. de Jongh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2657
Abstract

Samenvatting

  • Niet-afwijkende darmgeluiden vertonen een grote variatie, zowel in intensiteit, klanksamenstelling als frequentie.

  • Door de grote fysiologische variatie is de klinische betekenis van darmgeruisen beperkt.

  • Er zijn geen bewijzen dat ‘gootsteengeruisen’ klinische betekenis hebben.

  • Een ileus door darmobstructie gaat vaker gepaard met zeer levendige darmgeruisen dan met sterk verminderde of afwezige geruisen.

  • Bij 4-20% van de jong-volwassenen zijn systolische vaatgeruisen in epigastrio waarneembaar die niet berusten op een afwijking.

  • Er is geen bewijs dat een aneurysma van de aorta abdominalis een souffle veroorzaakt.

  • Een souffle betekent een sterk verhoogde kans op een nierarteriestenose bij mensen met een moeilijk instelbare hypertensie, vooral als de souffle ook hoorbaar is in de diastole.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Dr. E.P. Moll van Charante, huisarts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Drs. T.O.H. de Jongh, huisarts.

Contact dr. E.P. Moll van Charante (e.p.mollvancharante@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 augustus 2010

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Fysische diagnostiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties