Onderzoek van het hart

Fysische diagnostiek
21-01-2011
Tjeerd O.H. de Jongh en Bart T. Jan Meursing
  • Hoewel bijna iedere arts dagelijks hartonderzoek verricht, is er weinig betrouwbaar onderzoek gedaan naar de waarde van de bevindingen.

  • Voor het aantonen van hartvergroting hebben inspectie en palpatie van de ictus cordis en percussie van de linker hartgrens betekenis. Als de demping bij percussie binnen de medioclaviculaire lijn valt, is een hartvergroting zo goed als uitgesloten.

  • De aanwezigheid van een souffle maakt een hemodynamisch belangrijk ventrikelseptumdefect of klepgebrek zeer waarschijnlijk. Het niet horen van een souffle sluit een belangrijk klepgebrek zeker niet uit.

  • Bij afwijkingen in de hartgeluiden, zoals ritmestoornissen, splijting van de harttonen of extra tonen, is altijd aanvullend onderzoek noodzakelijk om de klinische betekenis te bepalen.