Atypische presentatie van borstkanker bij een man

tepelafwijking
Cor J. Ravensbergen
Nancy D. Kemmers
Rachel E.J. Roach
Sidney A. Rebergen
Pieter C. Clahsen
Onno R. Guicherit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6672
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Slechts 1% van de patiënten met borstkanker is een man. Met ongeveer 130 gevallen per jaar in Nederland is de incidentie van borstkanker bij mannen laag.

Casus

Wij beschrijven de casus van een 74-jarige man die door de dermatoloog naar het borstcentrum werd verwezen vanwege een huidafwijking uitgaande van de linker tepelknop. De huidafwijking bleek te berusten op een invasief mammacarcinoom met neuro-endocriene differentiatie. Achteraf gezien bleek dat de borstafwijking al twee jaar voor de diagnose gesteld werd als nevenbevinding zichtbaar was op PET-CT-beelden.

Conclusie

Bij mannen met borstkanker wordt de diagnose vaak later gesteld dan bij vrouwen en zij komen bij de arts met borstkanker in een gemiddeld verder gevorderd stadium dan vrouwen. Diverse studies rapporteren bovendien een slechtere overleving voor mannen met borstkanker ten opzichte van vrouwen. Zorgverleners dienen bedacht te zijn op een maligniteit bij huid- en tepelafwijkingen van de mammae bij mannen.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Heelkunde: C.J. Ravensbergen, coassistent; N.D. Kemmers, verpleegkundig specialist; dr. O.R. Guicherit, chirurg-oncoloog. Afd. Dermatologie: dr. R.E.J. Roach, dermatoloog. Afd. Radiologie: dr. S.A. Rebergen, radioloog. Afd. Pathologie: dr. P.C. Clahsen, patholoog.

Contact C.J. Ravensbergen (c.j.ravensbergen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cor J. Ravensbergen ICMJE-formulier
Nancy D. Kemmers ICMJE-formulier
Rachel E.J. Roach ICMJE-formulier
Sidney A. Rebergen ICMJE-formulier
Pieter C. Clahsen ICMJE-formulier
Onno R. Guicherit ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties