Een patiënt met het TIPIC-syndroom

Atypische pijn en een eenzijdige zwelling in de hals

Een man met zijn handen op zijn gezicht.
Marrigje A. de Jong
Frank A. Pameijer
Erwin L. van der Veen
J. Alexander de Ru
Robert J. Stokroos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6429
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het TIPIC-syndroom is een oorzaak van pijnlijke zwelling in de hals. TIPIC staat voor ‘Transient Perivascular Inflammation of the Carotid artery’. Deze meestal kortdurende perivasculaire inflammatie van de carotisbifurcatie is nog weinig beschreven en daardoor relatief onbekend.

Casus

Wij beschrijven een 50-jarige patiënt met pijn ter plaatse van de neusbijholten en in de hals. De CT-scan bij deze patiënt leidde tot de onverwachte diagnose ‘TIPIC-syndroom’.

Conclusie

Kennis van de symptomen en het klinische beloop van het TIPIC-syndroom kan onnodig aanvullend onderzoek voorkomen.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Hoofd-Halschirurgische oncologie: drs. M.A. de Jong, aios keel-, neus- en oorheelkunde; dr. E.L. Van der Veen (tevens: Centraal Militair Hospitaal Utrecht), dr. J.A. de Ru (tevens: Centraal Militair Hospitaal Utrecht) en prof.dr. R.J. Stokroos (tevens: UMC Utrecht Brain Center), kno-artsen; afd. Radiologie: dr. F.A. Pameijer, radioloog.

Contact M.A. de Jong (dejong.marije@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marrigje A. de Jong ICMJE-formulier
Frank A. Pameijer ICMJE-formulier
Erwin L. van der Veen ICMJE-formulier
J. Alexander de Ru ICMJE-formulier
Robert J. Stokroos ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties