Atypische antipsychotica bij ouderen ook in praktijk risicovol

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2293

Ouderen lopen bij het gebruik van quetiapine, risperidon en olanzapine risico op nierschade en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Een Canadese populatiestudie bevestigt daarmee het eerder in klinische trials veronderstelde effect ook in de dagelijkse praktijk (Ann Intern Med. 2014;161:242-8).

In de zorg voor ouderen met gedragsproblemen door bijvoorbeeld dementie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties