Asymptomatische primaire hyperparathyreoïdie: wanneer is chirurgische behandeling nodig?

Klinische praktijk
J.C. Birkenhäger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2212-4

Zie ook de artikelen op bl. 2209 en 2215.

Incidentie

Na de introductie van de routinematige bepaling van de serumcalciumconcentratie met de auto-analyzer is een sterke toename van de incidentie van de diagnose of de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘primaire hyperparathyreoïdie’ (PHP) opgetreden. Een goed voorbeeld is de gemiddelde jaarlijkse incidentie in de Mayo Clinics, die van 7,8 per 100.000 van de onderzochte bezoekers van de polikliniek in de jaren zeventig steeg naar een stabiele nieuwe incidentie van 27,7 per 100.000.1 Ter vergelijking: in Zweden werd rond 1970 in 2 bevolkingsonderzoekingen een lichte tot matige, persisterende hypercalciëmie vastgesteld bij 0,6 en 1,1 van 2 groepen van respectievelijk 16.000 en 18.000 gezonde mannen en vrouwen.23 De waarschijnlijkheidsdiagnose PHP werd gesteld bij respectievelijk 0,4 en 1,0 van de onderzoeksgroepen, in beide groepen voornamelijk bij vrouwen ouder dan 50 jaar. Deze getallen zijn belangrijk hoger dan de schatting van rond 1 promille…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Inwendige Geneeskunde III, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof. dr.J.C.Birkenhäger, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties