Astma en piepende ademhaling bij jonge kinderen

Nieuws
F.L.J. Custers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1101-2

In een prospectief onderzoek is door Martinez et al. onderzocht of perioden van piepende ademhaling (‘wheezing’) bij kinderen in de leeftijd tot 3 jaar aanleiding geven tot het ontstaan van astma op latere leeftijd.1 Van 1246 pasgeborenen konden van 826 op 3- en 6-jarige leeftijd voldoende gegevens worden verzameld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties