ß2-sympathicomimetica bij zuigelingen en peuters met een piepende ademhaling: vaak ineffectief

W. Hofhuis
J.C. de Jongste
P.J.F.M. Merkus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2212-5
Abstract

Samenvatting

- Piepende ademhaling is een veelvoorkomend symptoom bij zuigelingen en peuters. Hiervoor vormen β2-sympathicomimetica de behandeling van eerste keus. Echter, de toepassing van deze middelen bij kinderen tot 2 jaar is niet ‘evidence-based’.

- Bij circa 60 van deze kinderen is er geen astma, maar een tijdelijke toestand die verband houdt met een verminderde luchtwegdoorgankelijkheid en die gepaard gaat met hoesten, piepen en/of volzitten: het zogenaamde peuterastma.

- Bij jonge kinderen kunnen de luchtwegen slapper worden als gevolg van β2-sympathicomimetica, hetgeen resulteert in een afname van de luchtwegdoorgankelijkheid. Daarnaast verhogen β2-sympathicomimetica het metabolisme en leiden ze tot een verstoring van de ventilatie-perfusieverhoudingen in de long, wat een daling van de zuurstofsaturatie tot gevolg kan hebben.

- Aangezien onduidelijk is welke kinderen positief op β2-sympathicomimetica zullen reageren, is een proefbehandeling gerechtvaardigd. De behandeling moet kritisch geëvalueerd worden.

- Gunstige klinische effecten zijn: een afname van de ademfrequentie, verminderen of verdwijnen van neusvleugelen of intrekkingen en mogelijk een toename van de zuurstofsaturatie.

- β2-sympathicomimetica zijn veilig en effectief bij astma, maar bij afwezigheid van een klinisch gunstig effect is er bij zuigelingen en peuters met luchtwegobstructie geen goede grond om de behandeling met β2-sympathicomimetica te continueren.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam.

W.Hofhuis, arts-onderzoeker; prof.dr.J.C.de Jongste en dr.P.J.F.M. Merkus, kinderartsen-pulmonologen.

(p.j.f.m.merkus@erasmusmc.nl).

Contact dr.P.J.F.M.Merkus (p.j.f.m.merkus@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties