Assistent-geneeskundige over de grenzen: Nijmegen versus Boston

Perspectief
V. Mattijssen
L.B. Hilbrands
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:150-2

Zie ook het artikel op bl. 153.

De afdelingen Inwendige Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis in Nijmegen en het Massachusetts General Hospital in Boston (V.S.) startten onlangs een uitwisselingsprogramma voor assistent-geneeskundigen in opleiding tot internist. Hierbij worden artsen uit beide instituten in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van elkaars werk en opleiding. Daarnaast heeft dit programma tot doel de interesse voor een wetenschappelijke stage in het buitenland te stimuleren en de mogelijkheden daartoe te verruimen door het leggen van contacten. Invulling vindt plaats door gedurende een periode van twee weken aan de hand van een tevoren opgezet schema patiëntenzorg in haar diverse facetten te volgen, klinische besprekingen en onderwijsactiviteiten bij te wonen, en naar keuze kennis te nemen van wetenschappelijke onderzoekslijnen binnen het betreffende instituut.

Het Massachusetts General Hospital is een grote universiteitskliniek verbonden aan de fameuze Harvard University in Boston. Daterend uit 1811 is het een van de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.V.Mattijssen en L.B.Hilbrands, assistent-geneeskundigen.

Contact mw.V.Mattijssen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties