Een dag uit het leven van de zaalarts interne geneeskunde

Onderzoek
Alex R. Schuurman
Stijn A. Bos
Koos de Wit
C. Rutger de Graaf
W. Joost Wiersinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2480
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe arts-assistenten interne geneeskunde hun tijd verdelen tijdens de dagdienst op zaal.

Opzet

Prospectief observationeel cohortonderzoek (‘time and motion’-studie).

Methode

Gegevens werden verzameld onder 36 artsen in opleiding tot specialist op de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Getrainde observanten registreerden met een speciaal ontwikkelde smartphone-applicatie bij 22 artsen de activiteiten (overleg en onderwijs, patiëntencontact, administratie, pauze/lunch, overig) en de locatie (werkstation, overlegruimte, patiëntenkamer, overig) gedurende de dag. Bij 14 arts-assistenten werden met vragenlijsten de werkgerelateerde activiteiten ná de middagoverdracht en in de thuissituatie geïnventariseerd.

Resultaten

Zaalartsen werden in totaal 210 h geobserveerd. De gemeten werkdagen in het ziekenhuis duurden gemiddeld 9,5 h. Tijdens deze dagdienst besteedden de zaalartsen gemiddeld 38% van hun tijd aan administratieve handelingen en 37% van de tijd werd ingevuld met intercollegiaal overleg en onderwijs. 13% van de tijd werd besteed aan direct contact met patiënten of hun naasten. Na de overdracht van 17:00 uur werkten zaalartsen gemiddeld 80 min door in het ziekenhuis, waarvan zij 73 min (91%) besteedden aan administratie. Thuis werkten zij vervolgens gemiddeld nog 52 min aan patiëntenzorg, waarvan 51 min (98%) aan administratie.

Conclusie

De arts-assistent interne geneeskunde op zaal spendeert het grootste gedeelte van de werkdag aan indirecte patiëntenzorg; dit betreft met name administratieve taken achter de computer. Na de dagdienst werkt een deel van de assistenten nog 1-2 h door in de eigen tijd om de administratie op orde te krijgen. Beperkingen van deze studie waren het beperkte aantal geobserveerde arts-assistenten, de totale observatietijd en de mogelijke vertekening bij zelfrapportage.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

A.R. Schuurman en S.A. Bos, BSc, coassistenten; drs. K. de Wit, arts-onderzoeker; R. de Graaf, BSc, software-engineer; prof.dr. W.J. Wiersinga, internist-infectioloog.

Contact prof.dr. W.J. Wiersinga (w.j.wiersinga@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Jetty Eefting (AMC, secretariaat Onderwijs Inwendige Geneeskunde) was essentieel voor de logistieke ondersteuning bij dit onderzoek. Prof.dr. Suzanne E. Geerlings, internist (AMC), gaf kritisch commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alex R. Schuurman ICMJE-formulier
Stijn A. Bos ICMJE-formulier
Koos de Wit ICMJE-formulier
C. Rutger de Graaf ICMJE-formulier
W. Joost Wiersinga ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties