Aspirine rond operatie voorkomt geen infarcten, clonidine ook niet

Aspirine rond operatie voorkomt geen infarcten, clonidine ook niet
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2131

Patiënten die een klein beetje aspirine of clonidine slikken rond een niet-cardiale operatie, lopen hetzelfde risico op overlijden en hartinfarct als patiënten die placebo’s innemen. Aspirine is zelfs geassocieerd met ernstige bloedingen en clonidine met bloeddrukdaling. Dat valt te lezen in NEJM.

Myocardinfarct is de meest voorkomende vaatcomplicatie na…

Ook interessant

Reacties