Niet beter af met een aspirientje per dag

Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4063

Gezonde ouderen die dagelijks een aspirine innemen leven niet langer dan ouderen die dat niet doen. Integendeel: dat aspirientje is geassocieerd met een hoger risico op ernstige bloedingen en mogelijk zelfs sterfte. Dat blijkt uit de ‘Aspirin in reducing events in the elderly’ (ASPREE)-studie, uitgevoerd door John McNeil en collega’s.

Uit eerdere trials bleek dat aspirine effectief is als secundaire preventie voor cardiovasculaire events bij patiënten met coronairlijden of een herseninfarct in de voorgeschiedenis. McNeil et al. onderzochten met een internationale, gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie of gezonde ouderen aspirine ook als primaire preventie zouden kunnen gebruiken ( NEJM. 2018; online

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties