Een klinische richtlijn

Aspirine én clopidogrel na TIA of licht herseninfarct

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Paul J. Nederkoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4219

Is direct starten met twee plaatjesaggregatieremmers (‘duotherapie’) bij patiënten met een TIA of een niet-invaliderend herseninfarct veilig en effectief?

Bij patiënten die een TIA met een hoog recidief risico of een niet-invaliderend herseninfarct hebben gehad, verdient het sterk de voorkeur om direct na het event te beginnen met duotherapie, namelijk clopidogrel en aspirine. Na uiterlijk 3 weken dient de patiënt over te gaan op monotherapie met clopidogrel.1

Achtergrond

Bij patiënten met een TIA of niet-invaliderend herseninfarct is monotherapie, zoals aspirine of clopidogrel, effectief als secundaire preventie, zowel op de korte als op de lange termijn. Van duotherapie is ook al bekend dat het op de lange termijn niet effectiever is dan monotherapie.2 Het bleef echter onvoldoende duidelijk of duotherapie veilig en effectief is in de eerste weken na de TIA of het herseninfarct, wanneer het risico op een recidief het hoogst is. In de CHANCE-trial was in 2013…

Auteursinformatie

Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC, afd. Neurologie, Amsterdam: dr. P.J. Nederkoorn, neuroloog en klinische epidemioloog.

Contact P.J. Nederkoorn (p.j.nederkoorn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul J. Nederkoorn ICMJE-formulier
Trombocytenaggregatieremmers na een herseninfarct
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties