Aspecifieke schouderklachten: geen effectiviteit van de gangbare behandelingen; literatuurstudie
Open

Onderzoek
30-12-2007
J.M. Schellingerhout, S. Thomas en A.P. Verhagen

Doel.

Evalueren van de effectiviteit van de gangbare interventies voor schouderklachten bij volwassenen.

Opzet.

Systematische literatuurstudie.

Methode.

Medline en de Cochrane Library werden doorzocht op systematische reviews en gerandomiseerde studies naar het effect van interventies voor schouderklachten bij volwassenen. Exclusiecriteria waren een aanwijsbare oorzaak of onderliggend lijden. Geïncludeerd werden onderzoeken met de volgende uitkomstmaten: pijn, functie en klachtenduur.

Resultaten.

Van de 111 gevonden gerandomiseerde klinische studies handelde slechts een gering aantal (19) over aspecifieke schouderklachten; de overige studies betroffen niet eenduidig gedefinieerde subgroepen. Er werden 11 bruikbare studies gevonden. Er was geen of hooguit beperkt bewijs voor de effectiviteit van NSAID’s, oefentherapie, manuele therapie, corticosteroïdinjectie en acupunctuur in vergelijking met placebo bij de behandeling van schouderklachten. Er was matig bewijs voor verschil in effect tussen de behandelingen onderling. De gevonden effecten waren klinisch niet relevant. Er was geen verschil in effect tussen adjuvante ultrageluidstherapie en placebo.

Conclusie.

De effectiviteit van veelgebruikte interventies bij schouderklachten in Nederland was in de literatuur gering en als er al bewijs was, was het effect niet klinisch relevant.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2892-7