Aspecifieke schouderklachten: geen effectiviteit van de gangbare behandelingen; literatuurstudie

Onderzoek
J.M. Schellingerhout
S. Thomas
A.P. Verhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2892-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van de effectiviteit van de gangbare interventies voor schouderklachten bij volwassenen.

Opzet

Systematische literatuurstudie.

Methode

Medline en de Cochrane Library werden doorzocht op systematische reviews en gerandomiseerde studies naar het effect van interventies voor schouderklachten bij volwassenen. Exclusiecriteria waren een aanwijsbare oorzaak of onderliggend lijden. Geïncludeerd werden onderzoeken met de volgende uitkomstmaten: pijn, functie en klachtenduur.

Resultaten

Van de 111 gevonden gerandomiseerde klinische studies handelde slechts een gering aantal (19) over aspecifieke schouderklachten; de overige studies betroffen niet eenduidig gedefinieerde subgroepen. Er werden 11 bruikbare studies gevonden. Er was geen of hooguit beperkt bewijs voor de effectiviteit van NSAID’s, oefentherapie, manuele therapie, corticosteroïdinjectie en acupunctuur in vergelijking met placebo bij de behandeling van schouderklachten. Er was matig bewijs voor verschil in effect tussen de behandelingen onderling. De gevonden effecten waren klinisch niet relevant. Er was geen verschil in effect tussen adjuvante ultrageluidstherapie en placebo.

Conclusie

De effectiviteit van veelgebruikte interventies bij schouderklachten in Nederland was in de literatuur gering en als er al bewijs was, was het effect niet klinisch relevant.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2892-7

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Hr.J.M.Schellingerhout, arts in opleiding tot huisarts; hr.prof.dr.S.Thomas, huisarts; mw.dr.A.P.Verhagen, epidemioloog.

Contact hr.J.M.Schellingerhout (j.schellingerhout@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties