Arts en geneesmiddeleninformatie.

Media
P. Denig
F.M. Haaijer-Ruskamp
D.H. Zijsling
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:748

P.Denig, F.M.Haaijer-Ruskamp en D.H.Zijsling, Arts en geneesmiddeleninformatie. De effecten van voorlichting op therapiekeuzen van huisartsen. 119 bl., tabellen. Styx, Groningen 1988. Prijs: ingen. ƒ 31,80.

In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het effect van informatie over geneesmiddelen: in welke mate beïnvloeden schriftelijke en mondelinge informatie de therapiekeuze…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties