Arts en aansprakelijkheid.

Media
Th.M.G. van Berkestijn
R.M.S. Doppegieter
W.R. Kastelein
J. Legemaate
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:588

Th.M.G.van Berkestijn, R.M.S.Doppegieter, W.R.Kastelein en J.Legemaate, Arts en aansprakelijkheid. 108 bl. Bunge (in opdracht van de KNMG), Utrecht 1993. ISBN 90-6348-377-5. Prijs: ingen. ƒ 34,50 (voor leden van de KNMG ƒ 29,50).

Arts en aansprakelijkheid is een speciaal op de praktijk gerichte publikatie waaraan verschillende auteurs hebben bijgedragen. Achtereenvolgens komen op een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties