Zinvol boven de 45 jaar?

Artroscopische meniscectomie

Opinie
Victor A. van de Graaf
Arthur de Gast
Rudolf W. Poolman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6865
Abstract

Al jaren is de meniscusoperatie de meest uitgevoerde operatie binnen de orthopedie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2010 41.716 meniscusoperaties uitgevoerd in Nederland, een toename van 46,3% in 10 jaar tijd (bron: http://statline.cbs.nl/statweb/). Het overgrote deel van de patiënten (65,6%) die deze operatie ondergaan is ouder dan 45 jaar. In tijden van evidencebased geneeskunde mag men verwachten dat de effectiviteit van deze operatie op zijn minst gedegen getoetst is. De kennis over de effectiviteit blijkt echter gebrekkig te zijn.

Wat veroorzaakt de klachten?

In 2008 werd al aangetoond dat er een sterk verband bestaat tussen het optreden van een meniscusscheur en de mate van artrose in de knie.1 In datzelfde artikel werd bovendien geschreven dat er geen causaal verband bestaat tussen het krijgen van een meniscusscheur op latere leeftijd en het hebben van knieklachten. De auteurs vonden bij 61% van 297 asymptomatische vrijwilligers…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Orthopedische chirurgie, Amsterdam.

Drs. V.A. van de Graaf, arts-onderzoeker; dr. R.W. Poolman, orthopedisch chirurg.

Diakonessenhuis, afd. Orthopedische chirurgie, Utrecht.

Dr. A. de Gast, orthopedisch chirurg.

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Victor A. van de Graaf ICMJE-formulier
Arthur de Gast ICMJE-formulier
Rudolf W. Poolman ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties