Arteriële zuurstofsaturatie enkele jaren na een meningokokkensepsissyndroom: ernstige daling na maximale inspanning bij 6 van de 18 onderzochte kinderen

Onderzoek
F.B. Plötz
C.S.P.M. Uiterwaal
M. Riedijk
A.J. van Vught
C.K. van der Ent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:120-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of er op lange termijn longfunctiestoornissen voorkomen bij kinderen na een doorgemaakt meningokokkensepsissyndroom (MSS) en of er een relatie is tussen eventuele longfunctiestoornissen en de ernst van de onderliggende ziekte of mechanische beademing.

Opzet

Retrospectief en transversaal onderzoek.

Methode

Bij 18 kinderen die in de periode 1 januari 1995-31 december 1997 wegens MSS opgenomen waren geweest op de kinderintensive-careafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis werden de ernst van de ziekte en de duur en de intensiteit van de beademing bepaald. De ‘Pediatric risk of mortality’(PRISM)-score werd gebruikt als maat voor de ernst van de ziekte. In juli en augustus 2000 werd longfunctieonderzoek verricht.

Resultaten

De onderzoeksgroep bestond uit 8 jongens en 10 meisjes; tijdens opname bedroeg de gemiddelde leeftijd 4,7 jaar (uitersten: 1,6-15,4) en de PRISM-score 12,5 (uitersten: 5-30). Longfunctieonderzoek vond plaats 2,2-4,9 (gemiddeld: 3,4) jaar na opname. Alle kinderen hadden een normale zuurstofsaturatie in rust. Tijdens maximale inspanning daalde de gemiddelde saturatie met 2,5 (uitersten: 0-20). Bij 6 kinderen daalde de saturatie onder de 95 (gemiddelde daling: 12,5; uitersten: 5-20). Het overige longfunctieonderzoek was niet afwijkend. De 6 kinderen hadden een statistisch significant hogere PRISM-score. Geen van de beademingsparameters vertoonde een statistisch significante relatie met de desaturatie na maximale inspanning.

Conclusie

Van de 18 kinderen na een doorgemaakt MSS vertoonde 33 ernstige desaturatie na maximale inspanning, die gerelateerd was aan de ernst van de onderliggende ziekte.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein.

Dr.F.B.Plötz, kinderarts-intensivist.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Dr.C.S.P.M.Uiterwaal, klinisch epidemioloog.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Afd. Kinderlongziekten: mw.M.Riedijk, co-assistent; dr.C.K.van der Ent, kinderarts-pulmonoloog.

Afd. Kinderintensive Care: prof.dr.A.J.van Vught, kinderarts-intensivist.

Contact dr.C.K.van der Ent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties