Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in de sociale verzekering

Perspectief
E.M. Cohen
F.R. Ronkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2315-8
Abstract

Samenvatting

- Arbeidsongeschiktheid is geen medisch, maar een economisch begrip. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen wat iemand zou hebben verdiend als hij vanwege gezondheidsklachten zijn werk niet zou hebben gestaakt en wat hij na die uitval nog kan verdienen.

- Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige voeren de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling uit in nauwe samenwerking met elkaar en in overleg met de cliënt. De verzekeringsarts stelt vast wat de functionele mogelijkheden van de cliënt zijn. De arbeidsdeskundige onderzoekt welke functies in beginsel geschikt zijn voor de cliënt.

- De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering valt in de praktijk erg tegen. Behandelend artsen zouden rekening moeten houden met deze en andere schaduwzijden van arbeidsongeschiktheid.

Auteursinformatie

Landelijk instituut sociale verzekeringen, afd. Gevalsbehandeling en Subsidiezaken, Amsterdam.

E.M.Cohen, beleidsmedewerker.

GAK Nederland BV, kantoor Den Haag, Postbus 16.140, 2500 BC Den Haag.

F.R.Ronkes, verzekeringsarts.

Contact F.R.Ronkes

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties