'Arbeidsongeschiktheid'; wat is er aan de hand?

Klinische praktijk
C. Klingers
L.A.M. Diepstraten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:681-4
Abstract

Dames en Heren,

De laatste jaren is in de literatuur en de media veel aandacht besteed aan het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’. Desondanks worden verzekeringsartsen (in dienst bij de 5 uitvoeringsinstellingen) tijdens hun dagelijkse praktijkuitoefening nog regelmatig geconfronteerd met misvattingen. Ook veel behandelend artsen weten niet precies (meer) wat het begrip inhoudt. De onduidelijkheid betreft speciaal de wijze waarop arbeidsongeschiktheid vastgesteld wordt en de invloed van bepaalde variabelen (het verzekerde loon, het opleidings- en arbeidsniveau) op de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit kan onjuiste informatie of adviezen aan patiënten tot gevolg hebben, evenals verkeerde verwachtingen van patiënten of artsen ten aanzien van de uitkomst van de beoordeling. Ook kan het leiden tot communicatieproblemen met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Aan de hand van de beschrijvingen van drie arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen vragen wij uw aandacht voor die factoren die veelvuldig tot misverstanden aanleiding geven. Wij hebben gekozen voor casuïstiek met fysieke medische problemen. De cliënten hebben als gevolg…

Auteursinformatie

GAK Nederland BV, Postbus 3276, 4800 MH Breda.

C.Klingers, verzekeringsarts; L.A.M.Diepstraten, arbeidsdeskundige.

Contact C.Klingers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties