Arbeidsdeelname onder mannen met hemofilie hoog

Nieuwsredactie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5168
Nieuws in beeld
Netto arbeidsparticipatie van mannen met hemofilie en van de algemene bevolking
Nieuws in beeld | Netto arbeidsparticipatie van mannen met hemofilie en van de algemene bevolking

Nederlandse mannen met hemofilie hebben vrijwel net zo vaak betaald werk als mannen zonder hemofilie. Ook is het leeftijdspatroon van de netto arbeidsparticipatie vergelijkbaar; dit is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15-75 jaar. Dit blijkt uit een landelijke Nederlandse studie (Res Pract Thromb Haemost

Gerelateerde artikelen

Reacties