Appendicitis, appendectomie en de wet van Murphy

Historisch perspectief
14-09-2016
Hugo A. Heij en Mart J. van Lieburg

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de niet-operatieve behandeling van acute, flegmoneuze appendicitis. Dit is een kentering in het beleid. Begin 20e eeuw kwam namelijk de appendectomie in zwang. Weliswaar kon vroegoperatie bij alle patiënten met appendicitis of met aanwijzingen daarvoor bogen op succes, maar daarbij werd gaandeweg uit het oog verloren dat deze ingreep soms niet nodig was. In dit artikel zetten wij de historische ontwikkeling van het ziektebeeld en de behandeling uiteen en keren we terug naar de oorspronkelijke verslagen van de patholoog Reginald Fitz en internist William Osler om te laten zien dat zij een genuanceerdere mening hadden. Ook in Nederland waren verschillende hoogleraren chirurgie aanvankelijk terughoudend. Na verloop van tijd kan aandacht voor het natuurlijke beloop van een ziekteproces dus verdwijnen totdat nieuwe ontwikkelingen dit weer in de schijnwerper plaatsen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing