‘Antirookbeleid op jonge adolescenten blijven richten’

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3688

artikel

De nadruk bij rookpreventie ligt, begrijpelijkerwijs, bij adolescenten onder de 16 jaar: uit deze groep worden de meeste nieuwe rokers gerekruteerd. Maar leidt die nadruk niet tot een verschuiving van nieuwe rokers naar de oudere leeftijdsgroepen? Nee, zo blijkt uit een retrospectieve studie naar rookinitiatie onder jongeren tussen 1980-1995, uitgevoerd door een onderzoeksgroep van het Amsterdamse AMC en CAPHRI Maastricht onder leiding van Paulien Nuyts (Addiction. 2017; online 7 oktober).

Van de jongeren die met roken begonnen, begon 67% tussen hun 12e en 16e levensjaar, 28% begon tussen 17-24 jaar. ‘In tegenstelling tot onze hypothese trad er geen verschuiving in de initiatie op naar de hogere leeftijdsgroepen. In alle cohorten was de piek op 16-jarige leeftijd.’ Initiatie tussen 17-21 jaar was zelfs lager in de jongere dan in de oudere geboortecohorten, maar bleef, aldus de onderzoekers, ‘substantieel’. Steeds minder jongeren roken: rond 1982 begon 67% van de jongeren tussen 12 en 21 te roken, rond 1994 nog 57%. Initiatie tussen 15-17 jaar nam af voor alle cohorten in de hogergeschoolde groepen (hbo en universiteit) maar niet bij jongeren met minder onderwijs.

‘De piekleeftijd voor rookinitiatie is in Nederland in de opeenvolgende cohorten tussen 1980-1995 niet verschoven, hetgeen betekent dat jonge adolescenten de belangrijkste doelgroep voor antirookbeleid blijven,’ concluderen de onderzoekers.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Ook interessant

Reacties