Antigeentest van de urine als hulpmiddel bij het bepalen van de kans op infectie met ß-hemolytische streptokokken bij pasgeborenen

Onderzoek
C.V. Hulzebos
W.A. Peereboom
J.E. Degener
T.W. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1954-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of het mogelijk is pasgeborenen met een verhoogd of met een zeer klein risico op infectie door β-hemolytische streptokokken uit de Lancefield-groep B (GBS) op te sporen met hulp van antigeendetectie in de urine.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Medisch Centrum Leeuwarden en Laboratorium voor de Volksgezondheid, Friesland.

Methoden

Gedurende 2 jaar werden pasgeborenen en hun moeders bestudeerd die voldeden aan één of meer van de volgende criteria: eerder kind met GBS-infectie, ≥ 12 h gebroken vliezen, maternale koorts, onverwachte prematuriteit en onverklaarde perinatale asfyxie. Naast klinische en hematologische parameters werden ook uitslagen van de antigeentest van de urine- en inventarisatiekweken bestudeerd. Afhankelijk van de inventarisatiekweken werd de kolonisatiegraad vastgesteld. Een GBS-infectie werd ‘waarschijnlijk’ geacht, als het kind ziek was en de kolonisatiegraad ‘sterk’; een GBS-infectie werd ‘bewezen’ geacht bij GBS in de bloedkweek.

Resultaten

Bij 6 van de 342 geïncludeerde pasgeborenen werd een GBS-infectie aangetoond. Naarmate de kolonisatiegraad sterker was, nam het aantal GBS-infecties toe. De sensitiviteit van de urinetest op antigeen voor het aantonen van kolonisatie met GBS was laag (51), voor het aantonen van een GBS-infectie hoog (100). De berekende voorspellende waarde van een negatieve antigeentestuitslag voor het uitsluiten van een GBS-infectie was 100. Van de bestudeerde risicofactoren bleken langdurig gebroken vliezen (1,5 kans op infectie) en maternale koorts (5) de belangrijkste.

Conclusie

Bij pasgeborenen zonder klinische verschijnselen van een infectie en met een negatieve antigeentestuitslag is de kans op een GBS-infectie zeer klein, ondanks eventuele risicofactoren. Bij een positieve antigeentest in de urine bij kinderen met een risicofactor is de kans op kolonisatie of infectie toegenomen. Nader onderzoek en nadere observatie zijn bij dergelijke kinderen aangewezen.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden.

C.V.Hulzebos, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen); T.W.de Vries, kinderarts.

Laboratorium voor de Volksgezondheid, afd. Medische Microbiologie, Leeuwarden.

Mw.W.A.Peereboom, analist; prof.dr.J.E.Degener, medisch microbioloog.

Contact C.V.Hulzebos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties