Anticonceptie bij jongeren

Klinische praktijk
J.J.D.J.M. Rademakers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1006-8

In de afgelopen twee decennia is zowel in Nederland als in het buitenland (met name in de Verenigde Staten) een omvangrijke hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek verricht naar de kwaliteit en de determinanten van anticonceptiegebruik door jongeren. Door dit – voornamelijk correlationele – onderzoek is van een groot aantal variabelen bekend of en in welke mate ze het anticonceptiegedrag beïnvloeden. De belangrijkste inzichten worden in het eerste deel van dit artikel weergegeven. Vervolgens wordt de kwaliteit van het huidige anticonceptiegebruik door jongeren in Nederland beschreven, en de ontwikkelingen die zich – mede door AIDS – in de afgelopen jaren hebben voltrokken. Daarna wordt ingegaan op de omvang en de achtergronden van falende zwangerschapspreventie. Ten slotte wordt de Nederlandse situatie in internationaal perspectief bekeken.

Determinanten van anticonceptiegebruik

Onlangs zijn de resultaten van de onderzoeken over anticonceptie bij jongeren samengevat in een literatuuroverzicht.12 Daarbij werden de volgende hoofdlijnen gevonden:

– Een zeker…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht.

Contact Mw.dr.J.J.D.J.M.Rademakers, ontwikkelings- en klinisch psycholoog

Ook interessant

Reacties