Antibiotica voorkomt COPD-exacerbaties

Nieuws
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3632

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de titel staat ‘voorkomt’. Dit is grammaticaal onjuist. Hier moet ‘voorkomen’ staan.

Waarom dit onderzoek?

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van chronische morbiditeit en sterfte. Mogelijk kunnen exacerbaties voorkomen worden door profylactische behandeling met antibiotica, maar dit gaat gepaard met antibioticaresistentie en bijwerkingen. Een dergelijke behandeling wordt in de eerste lijn niet aanbevolen, omdat de voordelen…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (n.elbert@ntvg.nl)

Onderhoudsantibiotica bij COPD
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Tegenwoordig wordt ook in de Nederlandstalige medische vakliteratuur geschreven over antibiotica daar waar antibioticum bedoeld wordt. In hoeverre in dit artikel patiënten profylaxtisch met twee antibiotica tegelijk of na elkaar dan wel met één antibioticum werden behandeld, is mij niet duidelijk. Maar in de titel van dit artikel had toch ‘voorkomen’ moeten staan: antibiotica is een meervoudsvorm. 

Henk Mulder