Antibioticagebruik bij astma- en COPD-exacerbaties

Opinie
Menno M. van der Eerden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4252
Abstract

Astma-exacerbaties kunnen worden uitgelokt door bijvoorbeeld inhalatie van huisstofmijt, koude lucht, rook en virale infecties. Over de rol van bacteriën als oorzaak van een astma-exacerbatie is betrekkelijk weinig bekend. Ook de rol van bacteriën bij een COPD-exacerbatie is niet duidelijk, omdat het in de praktijk lastig is om een bacteriële kolonisatie van de luchtwegen te onderscheiden van een actieve luchtweginfectie. Kan het toch zinvol zijn om patiënten met een astma- of COPD-exacerbatie met antibiotica te behandelen?

Elders in dit tijdschrift bespreken Dallinga en Boersma de resultaten van een groot retrospectief cohortonderzoek naar de toegevoegde waarde van een vroege behandeling met antibiotica bij patiënten die met een astma-exacerbatie in het ziekenhuis opgenomen zijn. Van Hoorn en Daniels bespreken op hun beurt de resultaten van een multicentrische trial, waarin werd onderzocht of het zinvol is om patiënten met een COPD-exacerbatie langdurig te behandelen met azitromycine. In dit artikel plaats ik de bevindingen van deze 2 studies in het licht van de huidige richtlijnen en de resultaten van eerdere onderzoeken.

Astma-exacerbatie

Astma-exacerbaties kunnen worden uitgelokt door bijvoorbeeld inhalatie van huisstofmijt, koude lucht, rook en virale infecties. Over de rol van bacteriën als oorzaak van een astma-exacerbatie is betrekkelijk weinig bekend. In de NHG standaard ‘Astma bij volwassenen’ staat niets over het gebruik van antibiotica bij exacerbaties. De richtlijn van de British Thoracic Society stelt dat de rol van bacteriën…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Longziekten, Rotterdam: dr. M.M. van der Eerden, longarts.

Contact M.M. van der Eerden (m.vandereerden@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Menno M. van der Eerden ICMJE-formulier
Behandel astma-exacerbaties niet met antibiotica
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties