Het pleit is beslecht

Antibiotica niet zinvol bij ongecompliceerde diverticultis

Opinie
Niek J. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3170
Abstract

Acute diverticulitis is een van de meest voorkomende oorzaken van acute buik bij volwassenen. Het was lange tijd gangbaar om patiënten al in een vroeg stadium van acute diverticulitis antibiotica te geven. Daarmee zouden de gevreesde complicaties, zoals perforatie en abcedering, voorkomen kunnen worden. Tegenwoordig denkt men daar anders over. Het dilemma is nu: wel of geen antibiotica bij diverticulitis?

Acute diverticulitis is een van de meest voorkomende oorzaken van acute buik bij volwassenen.1 In het beleid om al in een vroeg stadium antibiotica te geven kwam de laatste jaren verandering, nadat een tweetal gerandomiseerde multicentrische studies hadden aangetoond dat het geven van antibiotica bij ongecompliceerde diverticulitis op de korte termijn niet tot betere uitkomsten leidt dan een afwachtend beleid.2,3 Toch blijven antibiotica voor velen nog altijd de behandeling van eerste keus,4 mede met het oog op mogelijk betere uitkomsten op de lange termijn. Met name minder electieve darmoperaties in de jaren na de eerste ziekte-episode zou een belangrijk argument zijn om antibiotica te geven. Dat argument is nu onlangs ontkracht met de publicatie van de langetermijnresultaten van de Nederlandse DIABOLO-studie, die elders in dit tijdschrift kort besproken wordt.5 Daarmee lijkt de weg vrij voor een conservatief beleid bij patiënten met ongecompliceerde diverticulitis.

Achtergrond van diverticulitis

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht: prof.dr. N.J de Wit, huisarts.

Contact N.J. de Wit (N.J.dewit@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteur zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Niek J. de Wit ICMJE-formulier
Antibiotica bij diverticulitis?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties