Antibiotica niet zinvol bij ongecompliceerde diverticultis

Het pleit is beslecht
Commentaar
03-09-2018
Niek J. de Wit

Acute diverticulitis is een van de meest voorkomende oorzaken van acute buik bij volwassenen. Het was lange tijd gangbaar om patiënten al in een vroeg stadium van acute diverticulitis antibiotica te geven. Daarmee zouden de gevreesde complicaties, zoals perforatie en abcedering, voorkomen kunnen worden. Tegenwoordig denkt men daar anders over. Het dilemma is nu: wel of geen antibiotica bij diverticulitis?

Acute diverticulitis is een van de meest voorkomende oorzaken van acute buik bij volwassenen.1 In het beleid om al in een vroeg stadium antibiotica te geven kwam de laatste jaren verandering, nadat een tweetal gerandomiseerde multicentrische studies hadden aangetoond dat het geven van antibiotica bij ongecompliceerde diverticulitis op de korte termijn niet tot betere uitkomsten leidt dan een afwachtend beleid.2,3 Toch blijven antibiotica voor velen nog altijd de behandeling van eerste keus,4 mede met het oog op mogelijk betere uitkomsten op de lange termijn. Met name minder electieve darmoperaties in de jaren na de eerste ziekte-episode zou een belangrijk argument zijn om antibiotica te geven. Dat argument is nu onlangs ontkracht met de publicatie van de langetermijnresultaten van de Nederlandse DIABOLO-studie, die elders in dit tijdschrift kort besproken wordt.5 Daarmee lijkt de weg vrij voor een conservatief beleid bij patiënten met ongecompliceerde diverticulitis.

Achtergrond van diverticulitis

Een derde van de volwassenen boven de 45 ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing