Antibiotica bij ongecompliceerde diverticulitis?

Niet zinvol, ook niet op de lange termijn
In het kort
03-09-2018
Veerle J.A. Brenninkmeijer en Maarten A.C. Meijssen

Waarom dit onderzoek?

Over het gebruik van antibiotica bij een ongecompliceerde diverticulitis bestaat wereldwijd veel controverse. In een recente gerandomiseerde studie, de DIABOLO-trial, bleek dat het toedienen van antibiotica op de korte termijn geen effect had op de initiële herstelfase en het ontwikkelen van een recidiverende diverticulitis. In de controlegroep leek echter ...