Antibiotica en otitis media acuta

Onderzoek
J.P.H. Drenth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2297-8

Over de behandeling van otitis media acuta bestaat nog immer geen eenstemmigheid. In 1989 werd in dit tijdschrift geadviseerd de eerste 3 dagen af te wachten en alleen decongestiva en anfalgetica voor te schrijven. Doet zich in deze periode geen verbetering voor, dan kunnen alsnog antibiotica worden gegeven.1 De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties