Van hypothese naar toekomstige richtlijn?

Anti-inflammatoire therapie bij hart- en vaatziekten

Opinie
Renate M. Hoogeveen
Erik S.G. Stroes
Jan H. Cornel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4697
Abstract

De laatste decennia is het duidelijk geworden dat atherosclerose veel meer is dan simpelweg het opstapelen van cholesterol in de vaatwand. Diverse ontstekingsprocessen leveren een cruciale bijdrage aan zowel het ontstaan van vroege atherosclerotische afwijkingen als het optreden van een plaqueruptuur.

De rol van ontsteking bij het ontstaan van vroege atherosclerotische afwijkingen en het optreden van een plaqueruptuur wordt benadrukt door het feit dat de CRP-concentratie zelfs tijdens de behandeling met een statine nog een duidelijk voorspellende waarde heeft voor het risico op hart- en vaatziekten.1 Wanneer patiënten preventief behandeld worden volgens de huidige richtlijnen, krijgt nog altijd 3-4,5% van de patiënten een recidief van een cardiovasculaire gebeurtenis (‘event’).2 Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat wordt onderzocht of het remmen van ontsteking het risico op hart- en vaatziekten verlaagt.

CANTOS-studie

De CANTOS-studie toonde aan dat selectieve ontstekingsremming door het anti-IL-1β-antilichaam canakinumab bij patiënten met hart- en vaatziekten én een verhoogde CRP-concentratie, het risico op een cardiovasculair event aanzienlijk verlaagt.3 De keerzijde van deze behandeling waren het gering verhoogde risico op een fatale infectie en de hoge kosten, met als gevolg dat canakunimab niet doorontwikkeld is voor…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam: drs. R.M. Hoogeveen, arts-onderzoeker; prof.dr. E.S.G. Stroes, internist-vasculair geneeskundige. Radboudumc, afd. Cardiologie, Nijmegen: dr. J.H. Cornel, cardioloog (tevens: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, afd. Cardiologie, Alkmaar).

Contact E.S.G. Stroes (e.s.stroes@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Renate M. Hoogeveen ICMJE-formulier
Erik S.G. Stroes ICMJE-formulier
Jan H. Cornel ICMJE-formulier
Colchicine bij chronische coronaire hartziekten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties