Cardiovasculair risico bij jicht - rol voor allopurinol?

Klinische praktijk
Ingrid C.A. de Jong
Noortje van Herwaarden
Karel H. van der Pol
Gerard. A. Rongen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5273
Abstract

Casus

Een 60-jarige man komt op het spreekuur bij de huisarts. Hij heeft sinds enkele jaren last van aanvalsgewijze pijn, roodheid en zwelling van het metatarsofalangeale gewricht van de grote teen (MTP-1) rechts. Vanwege de werkdiagnose ‘jicht’ wordt hij bij een aanval behandeld met colchicine, wat een goed effect heeft op de klachten.

Hij heeft 1-2 aanvallen per jaar; er zijn geen tofi. De urinezuurconcentratie in het serum is 0,48 mmol/l. Patiënt is ook bekend met hypercholesterolemie, hypertensie en status na een myocardinfarct. De huisarts overweegt en bespreekt met patiënt de mogelijkheid om een urinezuurverlagende therapie te beginnen met allopurinol.

Moet bij de overweging om allopurinol voor te schrijven aan een patiënt met jicht ook het effect van dit middel op het voorkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen worden meegenomen?

Beschouwing

Wat zeggen de richtlijnen?

De behandeling van jicht is onderwerp van verschillende nationale en internationale richtlijnen.1,2,3 Allopurinol is in al…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Farmacologie-toxicologie, Nijmegen: drs. I.C.A. de Jong, reumatoloog i.o., dr. N. van Herwaarden, reumatoloog i.o. en klinisch farmacoloog i.o., prof.dr. G.A. Rongen, internist-vasculair geneeskundige en klinisch farmacoloog. CWZ, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: drs. K.H. van der Pol, anios interne geneeskunde.

Contact I.C.A. de Jong (ingriddejong94@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ingrid C.A. de Jong ICMJE-formulier
Noortje van Herwaarden ICMJE-formulier
Karel H. van der Pol ICMJE-formulier
Gerard. A. Rongen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties