Anti-HIV-behandeling, heden en nabije toekomst

Klinische praktijk
S.A. Danner
J.M.A. Lange
D.A. Cooper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1496-500

De afgelopen jaren is er enige vooruitgang geweest in de behandeling met anti-HIV-middelen. Deze vooruitgang betreft zowel het aantal beschikbare middelen als de kennis omtrent de optimale dosering en het geschikte moment van toepassing. De levenscyclus van HIV biedt een aantal aangrijpingspunten voor interventie. Na binnendringen van het virion in de cel wordt het virale RNA in een DNA-kopie omgezet. Het virale DNA wordt geïntegreerd in het gastheergenoom, waarna in de – aldus chronisch geïnfecteerd geraakte – cel op een gegeven moment activering van de virale genen plaatsvindt gevolgd door transcriptie, translatie, klieving van de translatieprodukten, assemblage tot virionen en verlating door het virus van de cel via ‘budding’ (knopvorming) aan de membraan.

De anti-HIV-therapie die tot nu toe verreweg het meeste succes heeft, is de remming van het enzym ‘reverse transcriptase’ met behulp van nucleoside-analogen.

Remming van reverse transcriptase: zidovudine

Onlangs werden de eerste bevindingen aangaande de werkzaamheid van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Interne Ziekten (AIDS-unit): dr.S.A.Danner, internist.

Nationaal AIDS-therapie-evaluatiecentrum (NATEC): dr.J.M.A. Lange, internist.

St. Vincent's Hospital Medical Centre, National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research, Sydney, Australië.

Prof.D.A.Cooper, internist.

Contact dr.S.A.Danner

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties