Antenatal and neonatal screening

Media
N. Wald
I. Leck
J.W. Wladimiroff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:284

Antenatal and neonatal screening. 2e druk. Onder redactie van N.Wald en I.Leck. 591 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 2000. ISBN 0-19-262826-7. Prijs: geb. ca. € 132,–.

Evenals in de 1e editie (1984) ligt ook in de 2e de nadruk op ziektepreventie en vermindering van ernstige morbiditeit en sterfte…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties