Artikel voor opleiding en nascholing

Angst

Illustratie van iemand die kind vasthoudt
Anton J.L.M. van Balkom
Martin P.J. Beeres
Willemijn D. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7921
Abstract

In de rubriek ’10 vragen over’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Angstklachten komen veel voor. Welke opties heb je als huisarts bij mensen met deze klachten? En wanneer verwijs je de patiënt naar de ggz? Dit artikel geeft antwoord op vragen uit de praktijk over de aanpak van angstklachten in de eerste lijn. De toets bij dit artikel kan een punt voor je BIG-registratie opleveren.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 28 februari 2026.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

In dit artikel beantwoorden we tien vragen over angst die van belang zijn voor artsen die mensen met angstklachten in hun spreekkamer krijgen. Veelal zal dit in de huisartspraktijk zijn, waar mensen met angsten geregeld komen vanwege somatische klachten. Een gerichte anamnese, waarin ook wordt gevraagd naar het gebruik of onthouding van psychoactieve stoffen, kan de diagnostiek helpen. Psycho-educatie kan afdoende zijn; als dat niet helpt kan cognitieve gedragstherapie ingezet worden. Als de patiënt daar niet op reageert, vormen serotonerge antidepressiva een behandeloptie. Bij de helft van de mensen met angstklachten gaat de aandoening in remissie. De andere helft heeft een recidiverend of chronisch beloop, waarbij comorbiditeit met depressie kan ontstaan.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc en GGZinGeest, afd. Psychiatrie, Amsterdam: prof.dr. A.J.L.M. van Balkom, psychiater; dr. W.D. Scholten, psychotherapeut en GZ-psycholoog. Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. M.P.J. Beeres, huisarts en kaderhuisarts ggz.

Contact A.J.L.M. van Balkom (t.vanbalkom@ggzingeest.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anton J.L.M. van Balkom ICMJE-formulier
Martin P.J. Beeres ICMJE-formulier
Willemijn D. Scholten ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties