Andexanet alfa: hét antidotum voor factor Xa-remmers?

Wat is de waarde voor de Nederlandse praktijk?
Commentaar
10-07-2019
F.A. (Erik) Klok en Menno V. Huisman

Tot voor kort waren er geen specifieke geneesmiddelen beschikbaar die de werking van bepaalde directe orale antistollingsmiddelen – de zogenoemde factor Xa-remmers – kunnen antagoneren. Het huidige beleid is om bij patiënten die factor Xa-remmers gebruiken en een ernstige bloeding krijgen, protrombinecomplex-concentraat (PCC) toe te dienen. Daar lijkt verandering in te komen nu het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) andexanet alfa heeft goedgekeurd als middel om de antistolling door factor Xa-remmers om te keren.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde – Trombose en Hemostase, Leiden: dr. F.A. Klok en prof. dr. M.V. Huisman, internisten-vasculair geneeskundigen.

Contact: F.A. Klok (f.a.klok@LUMC.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
F.A. (Erik) KlokICMJE-formulier
Menno V. HuismanICMJE-formulier